Seminarier klara

Mannen, myten och historien. Och syskon – räddare eller undergång. Där är rubrikerna på två seminarier som vi kommer att hålla i anslutning till två söndagsföreställningar. Samtalsledare kommer att vara psykologen och journalisten Anna Broman-Norrby, och bland gästerna finns idéhistorikern Claes Ekenstam, psykologerna Charlotte Henschel och Anna Thom. Datum är 15 och 22 februarui.

Träffarna är ett samarrangemang med ABF, och vi tror det blir två riktigt intressanta kvällar. Och platsen Teater Trixter. Samtalet börjar direkt efter föreställningen och är kostnadsfritt.

 

15/2 Mannen, myten och historien
Gösta och Tobbe. Två bröder med en smärtsam familjehistoria, som gått skilda vägar i livet – och valt olika förhållningssätt till de maskulina ideal som präglar vårt senmoderna samhälle. Bröderna är bundna till varandra men deras historia gör varje försök till kontakt omöjlig. Hur påverkar deras olika mansroller det maktspel som pågår dem emellan? Med avstamp i föreställningen Som varje annan dag diskuteras myter och manlighet.

Claes Ekenstam, docent i idéhistoria och mansforskare
Maria Jacobson, journalist
Eskil Lundgren, dramatiker

Samtalsledare: Anna Broman Norrby journalist, leg. psykolog

Söndag 15 februari 2015, kl 18.00 Samtalet börjar 20.30
Teater Trixter, Andrégatan 13, Göteborg

I samarbete med ABF . Föreställning innan samtal börjar kl 18.00. Biljetter till föreställning köpes via Kulturpunkten, samtal ingår.
Fri entré till samtal för den som inte samtidigt ser föreställning.

 

22/2 Syskon – räddare eller undergång?

Kain och Abel. Bröderna Karamazov. Eller som i Järnstudions pjäs Som varje annan dag: Tobbe och Gösta. Våra syskon finns med från början, och relationerna med dem fortsätter att prägla oss livet ut. Vid livskriser, som en förälders död, sätts relationerna inte sällan på prov. Hur kommer det sig att syskon kan väcka så starka känslor i oss? Ett samtal om snåriga familjerelationer.

Charlotte Henschel leg. psykolog
Anna Thom leg. psykolog

Samtalsledare: Anna Broman Norrby leg. psykolog

Söndag 22 februari 2015, kl 18.00 Samtalet börjar 20.30
Teater Trixter, Andrégatan 13, Göteborg

I samarbete med ABF . Föreställningen innan samtalet börjar kl 18.00. Biljetter till föreställning köpes via Kulturpunkten, samtal ingår.
Fri entré till samtal för den som inte samtidigt ser föreställning.